Hoppa till sidans innehåll

Personuppgiftspolicy


GDPR

En ny EU lag började gälla i hela Europa från 25 maj 2018.

Här kan ni läsa mer om vad BMK AURA gjort.

 

BMK AURAs Personuppgiftspolicy

Introduktion

BMK AURA stödjer sig på Riksidrottsförbundets arbete med GDPR.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Vår personuppgiftspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har BMK AURA kompletterat med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den på föreningens hemsida här: BMK AURA, Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

BMK AURA, org.nr. 846000-1939, Eriksfältsgatan 30, 214 55 Malmö (nedan kallad ”föreningen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Insamling och behandling av information

Personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara rimliga, relevanta och inte onödigt detaljerade i förhållande till vad de är till för. Konkret innebär uppgiftsminimering att idrottsrörelsen inte ska samla in mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet med behandlingen.

I BMK AURA är grunden för all vår datainsamling och behandling att kunna upprätthålla vår tränings- och tävlingsverksamhet och kommunicera med våra kunder och medlemmar för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, Svenska Badmintonförbund, Skånes Badmintonförbund, Skånes Idrottsförbund och Malmö stad.

Vi säkerställer att tillgång till informationen begränsas till behöriga.

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Information från tredjeparter

Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel om din förening anmäler dig till en tävling, och vi kan få informationen från tredjeparter som vi har relation med, t.ex. rankinglistor via nationella badmintonförbund. Denna information har normalt sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor och behandlas endast för det syfte för vilket de införskaffades.

Delning av information

Vi delar din information med tredjeparter i samband med att vi anmäler till dig till tävlingar, träningsläger och för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot till exempel olika idrottsförbund och bidragsgivande organisationer. I övrigt delar vi inte din information utan ditt specifika samtycke.

I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik webbapplikation säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata skyddsnivåer.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte lagras längre än nödvändigt. När de inte längre behövs ska de antingen raderas eller avidentifieras. Uppgifter får inte sparas för att "de är bra att ha". Uppgifter om tidigare medlemmar får sparas upp till 24 månader, för att ge möjlighet att värva tillbaka denne.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning

Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av uppgifter om dig som generellt behandlas. Idrottsrörelsens uppförandekod för behandling av uppgifter hittar du uppförandekod för idrottsrörelsen

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Vi använder oss av IdrottOnline och som medlem kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för att nå din profil - "Min sida". Vänd dig till BMK AURA om du önskar inloggningsuppgifter.

”Min sida” når du genom att, efter du loggat in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet, och därefter knappen "Min sida".

På ”Min sida” kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord, men du kommer framöver även kunna:

• Exportera dina uppgifter (dataportabilitet)
• Begära registerutdrag inom IdrottOnline
• Begära radering inom IdrottOnline *)

  *) Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på www.datainspektionen.se

Det är viktigt att dina personuppgifter (t.ex. telefonnummer och adress) är korrekta och uppdaterade.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela dig.

Kontakt vid frågor och klagomål

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig hos BMK AURA för alla dina frågor kring dataskydd via mail till This is a mailto link eller via vanlig post till BMK AURA, Att: Personuppgiftsansvarig, Eriksfältsgatan 30, 214 55 Malmö.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se. Se gärna denna länk för tips om hur du skriver ett klagomål samt hur Datainspektionen behandlar ditt ärende: https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningen på följande adress: This is a mailto link eller vänder dig till föreningens styrelse

 

 

Uppdaterad: 21 AUG 2018 14:43 Skribent: BMK AURA
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
BMK Aura - Badminton
Malmö BadmintonCenter, Eriksfältsgatan 30
21455 Malmö

Kontakt:
Tel: 0708922729
E-post: auraungdom@hotmail.c...

Se all info